Zapisz na liście ulubionych
Stwórz nową listę ulubionych

Rewolucyjne zmiany w szkolnictwie: Szwecja i Polska pod lupą

2024-05-13
Rewolucyjne zmiany w szkolnictwie: Szwecja i Polska pod lupą

Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2023/2023 MEN ogłosiło plany wprowadzenia podręczników cyfrowych, aby ułatwić uczniom dostęp do materiałów edukacyjnych. Szwecja również podjęła nietypowe kroki w tej kwestii.

Cyfrowe podręczniki - pomoc czy przeszkoda?

Wizja przyszłości edukacji w Polsce nabiera nowego wymiaru w świetle niedawnych zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wiceminister edukacji, Katarzyna Lubnauer ogłosiła plany digitalizacji podręczników w Polsce. Zgodnie z nim, wszystkie podręczniki dopuszczone do użytku przed rokiem 2020 mają mieć swoje odpowiedniki cyfrowe.

Celem zmiany jest zapewnienie uczniom dostępu do podręczników cyfrowych, aby ułatwić im naukę bez konieczności noszenia ciężkich książek ze szkoły do domu. Jednak czy ta inicjatywa spotka się z aprobatą?

Kontrowersje wokół edukacji cyfrowej

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, narasta dyskusja na temat bezpieczeństwa korzystania z technologii w edukacji. W kontekście stosowania pomocy cyfrowych w szkołach, zwłaszcza w młodszych klasach, pojawiają się wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa. Program "Laptop dla ucznia" został zawieszony w lutym, co skłoniło do refleksji nad bezpieczeństwem korzystania z urządzeń cyfrowych w edukacji.

MEN - droga do cyfrowych podręczników

Plany MEN wymagają jeszcze zielonego światła Komisji Europejskiej, a finansowanie projektu ma pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy. Czy to kolejny krok w kierunku nowoczesnej edukacji czy też wyzwanie, które trzeba będzie pokonać?


Szwecja - powrót do tradycji

Podczas gdy Polska skręca w stronę cyfrowej rewolucji, Szwecja stawia na tradycyjne rozwiązania. Decyzja o powrocie do papierowych podręczników wywołała burzę dyskusji: czy to krok wstecz czy też mądra decyzja?

Wbrew globalnemu trendowi, szwedzkie władze edukacyjne zdecydowały się skoncentrować na tradycyjnych podręcznikach, szczególnie w młodszych klasach szkół podstawowych. Decyzja ta wynikała z troski o wpływ ekranów na rozwój dzieci oraz krytyki ze strony ekspertów z Instytutu Karolinska w Sztokholmie.

Powrót do edukacji klasycznej - szansa czy ograniczenie?

Wstrzymanie szwedzkiej strategii edukacyjnej na lata 2023-2027, pochylającej się nad metodami edukacji cyfrowej, oznacza istotny zwrot w podejściu do kształcenia. Rząd postanowił zawrócić w kierunku klasycznych form nauczania, kładąc nacisk na powrót do papierowych podręczników i egzaminów opartych na klasycznych arkuszach testów.

Decyzja ta odzwierciedla rosnące zaniepokojenie ekspertów i społeczności edukacyjnej co do wpływu technologii na proces uczenia się. W obliczu tej zmiany, kluczowe staje się pytanie, czy powrót do tradycyjnych form nauczania przyniesie oczekiwane rezultaty, czy też może przeważy nad dalszym rozwojem edukacji w Szwecji.

Edukacja w epoce cyfrowej - perspektywy

Kraje skandynawskie są znane z ich wyjątkowej troski o edukację, co objawia się w kompleksowymi zmianami w systemie szkolnictwa i inwestycją w rozwój intelektualny swoich obywateli. Szkoły podstawowe i średnie w krajach skandynawskich kładą duży nacisk na rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia i umiejętności interpersonalnych. Programy nauczania są starannie zaprojektowane, aby zachęcać uczniów do eksploracji i odkrywania, a także do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów.

Zatem, choć Polska zmierza w kierunku digitalizacji podręczników, warto spojrzeć na kontrastujące podejście Szwecji. Pytanie, które się nasuwa, brzmi: które podejście przyniesie lepsze rezultaty w edukacji? Odpowiedź na to pytanie będzie stopniowo wyłaniać się wraz z dalszymi krokami podejmowanymi przez oba kraje.

pixel